ALACO

ALACO

„your vision our aluminium“

+421 456 762 455 scroll down alaco@alaco.sk

Výroba

Spoločnosť ALACO, s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom komplexné služby pri výrobe rozmerovo veľkých a tvarovo náročných hliníkových odliatkov. Na základe požiadaviek a dodanej výkresovej resp. 3D dokumentácie spolupracujeme so zákazníkom na návrhu a dizajne konečného odliatku. Na základe nami navrhnutej technológie liatia je výroba modelových zariadení realizovaná buď interne na 3D CNC fréze alebo je zaisťovaná v kooperácii.

Ponúkame tiež ostatné doplnkové služby ako trieskanie odliatkov, tepelné spracovanie odliatkov, mechanické opracovanie do finálnej podoby, impregnáciu a povrchovú úpravu odliatkov (elox, priemyselné lakovanie).

Používané zlievarenské zliatiny:
EN AC – 43000, AlSi10Mg (a)
EN AC – 46200, AlSi8Cu3
EN AC – 44200, AlSi12 (a)
EN AC – 42100, AlSi7Mg0,3

Zlievareň

Automatizovaná ALPHA-SET linka s regeneráciou

Machine

Strojné formovanie do pieskových foriem

Foundry machine

Gravitačné liatie do kovových foriem - kokíl

Automatizovaná ALPHA-SET linka s regeneráciou

 • Taviace zariadenie:

  1x plynová kelímková sklopná pec KP 1000 Al

 • Rozmery pieskovej bezrámovej “buchty“:

  max. 1600x1600x800

 • Hmotnosti odliatkov:

  od 5 kg do cca. 200 kg

 • Kapacity pracoviska:

  výrobná kapacita ALPHA-SET linky je cca. 40 t / mesiac

Strojné formovanie do pieskových foriem

 • Taviace zariadenie:

  4x elektrická odporová kelímková sklopná pec CACD 350 Al

 • Formovacie stroje:

  jeden pár strojov FORMAT 20 s max. rozmerom rámu 600x450x200mm

  jeden pár strojov FORMAT 30/ RETOMAT 30 s max. rozmerom rámu 850x750x300mm

 • Hmotnosti odliatkov:

  FORMAT 20 - od 0,5 kg do cca. 15 kg

  FORMAT 30 - od 1,0 kg do 28 kg

 • Kapacity pracoviska:

  výrobná kapacita FORMAT 20 je cca. 20 t / mesiac

  výrobná kapacita FORMAT 30 je cca. 30t / mesiac

Gravitačné liatie do kovových foriem - kokíl

 • Taviace zariadenie:

  1x elektrická odporová kelímková pec CACD 250 Al

 • Kokilové stroje:

  3 kokilový stroj s hydraulickými ťahačmi

 • Hmotnosti odliatkov:

  od 0,1 kg do cca. 30 kg

 • Kapacity pracoviska:

  výrobná kapacita kokilového liatia je cca. 20 t / mesiac

Jadrovňa

Keďže sa naša spoločnosť špecializuje na výrobu tvarovo náročných odliatkov, okrem ručnej výroby veľkých CT jadier (hmotnosť jadra od 40kg a viac) sú od roku 2012 pieskové jadrá vyrábané aj automaticky vstreľovaním metódou COLD BOX.

Keďže všetci naši zákazníci majú častokrát požiadavky na dokonalý povrch aj zvnútra odliatku, používame vlastný tepelne odolný nástrek. Jadro sa tak nepripečie a povrch odliatku je hladký.

Apretácia a trieskanie odliatkov

Apretáciou jemnými vibračnými brúskami/frézkami a následných trieskaním odliatkov guľôčkovým médiom CrNi40 v závesnom trieskacom zariadení ponúkame našim zákazníkom odliatky s najvyššou akosťou povrchu odliatku.   

Kooperácia

Doplnkové operácie, ktoré ALACO zabezpečuje v kooperácii:

 • RTG kontrola

 • 3D meranie odliatkov

 • tepelné spracovanie odliatkov

 • opracovanie odliatkov do finálnej podoby

 • impregnácia odliatkov

 • farbenie odliatkov

Kvalita

Riadenie procesu výroby, medzi procesná kontrola kvality odliatkov v jednotlivých fázach výroby ako aj dodržiavanie dodacích termínov sú hlavným cieľom našej spoločnosti. Pre zaistenie kvality vstupných materiálov, výrobného procesu a hotových výrobkov pripravených na expedíciu, disponujeme špičkovým technickým vybavením. Naši kvalifikovaní zamestnanci sú pravidelne školení vrámci jednotlivých výrobných celkov ako napr. príprava formovacích zmesí, chemická analýza materiálu, príprava taveniny, analýza vád odliatkov atď.

Spoločnosť ALACO s.r.o. je už od roku 2005 certifikovaná spoločnosťou SGS certifikátom ISO 9001:2015.

Certificate

Fotogaléria

Referencie

Elba Sulzer OMS Baumuller BPA Ingersoll Rand EDM Mahle SMW Mosdorfer Pluri Filter Rudos Orizio Regal Rexnord Union

Kontakt

Alaco, s.r.o.
Priemyselná 873
966 01 Hliník nad Hronom
Slovensko

IČO: 36 045 047
IČ DPH: SK2020064838

alaco@alaco.sk

+421 456 762 455

Konateľ

Ing. Boris Andrášik, MBA

+421 456 762 455 bandrasik@alaco.sk

Obchodné oddelenie

Alexander Šadlák

+421 456 762 455 asadlak@alaco.sk

Ekonomické oddelenie

Mgr. Lucia Beňová

+421 456 762 455 lbenova@alaco.sk

Personálne oddelenie

Ing. Eliška Andrášiková

+421 456 762 455 eandrasikova@alaco.sk

Oddelenie kvality

Miriam Karvašová

+421 456 762 455 mkarvasova@alaco.sk

Radi vám zodpovieme na vaše otázky